تبليغات X
گوگل سرویس های Google+ خاموش می شود

گوگل سرویس های Google+ را تعطیل می کند

گوگل در 10 ماه آینده نسخه سرویس گیرنده سرویس گوگل را تعطیل می کند، این شرکت امروز در پست وبلاگ می نویسد. این تصمیم به دنبال کشف یک نقص امنیتی که قبلا نامعلوم است، اطلاعاتی را که کاربران در ماه مارس 2018 برطرف کرده اند، در معرض دید قرار داده است.

1