تبليغات X
گوگل لوگوی خود را به ابن سینا اختصاص داد

گوگل لوگوی خود را به ابن سینا اختصاص داد

لوگوی امروز گوگل به ابن سینا، دانشمند ایرانی اختصاص یافت.امروز گوگل لوگوی خود را برای گرامیداشت هزار و سی و هشتمین زادروز ابوعلیسینا یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین فیلسوفان جهان تغییر داده است. ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا، مشهور به ابوعلی سینا، 16 مرداد سال 359 هجری شمسی در روستای افشانه نزدیک بخارا دیده به جهان گشود.

1